Spausdinti Spausdinti


Lietuvių Tautos Sąjunga užmezgė santykius su Laisvės Partija-Suomijos Ateitis


Birželio 28-29 d., Lietuvių Tautos Sąjungos (LITAS) atstovai lankėsi Suomijos Respublikoje. Suomijos mieste Turku buvo užmegzti oficialūs santykiai tarp Lietuvių Tautos Sąjungos ir Laisvės Partijos-Suomijos Ateitis (Vapauspuolue-Suomen Tulevaisuus – VP).

 

Susitikimo metu LITAS Vadovas Mindaugas Gervaldas ir VP Pirmininką (Puheenjohtaja) Kalevi Helo atstovavęs VP Pirmininko pavaduotojas Olavi Juhani Mėnpa (Olavi Juhani Mäenpää) vienas kitą supažindino su partijų idėjomis ir veikla, pasidalijo politine patirtimi, aptarė tolimesnio, ilgalaikio bendradarbiavimo tarp abiejų politinių jėgų, klausimus.

LITAS ir VP atstovų susitikimas vyko Turku miesto savivaldybės pastate. VP Pirmininko pavaduotojas Olavi Mėnpa yra Turku miesto savivaldybės tarybos narys, Jis svečiams iš Lietuvos aprodė savivaldybės pastatą, supažindino su Turku savivaldybės būtove bei Turku miesto problemomis. Pagrindine šiandieninės Suomijos problema Olavi Mėnpa įvardijo imigratus iš Afrikos ir Azijos šalių, kurių skaičius Suomijoje pradėjo sparčiai augti po Suomijos įsijungimo į Europos Sąjungą.

„Suomiai mums yra garbingos kovos už savo Tėvynės laisvę pavyzdys. 1939 metais suomių tauta nepasidavė komunistinės Tarybų Sąjungos šantažui ir ginklu stojo ginti Suomijos nepriklausomybės. Šiandien Lietuva ir Suomija nebėra nepriklausomos valstybės, jų gyvenimą tvarko kosmopolitinė Europos Sąjunga. Jei būsime abejingi savo ateičiai, jei būsime pasyvūs, mūsų tautų laukia niūri ateitis. Tautinių jėgų pareiga – suvienyti savo tautas ir išvaduoti jas iš žydrosios vergijos. Tai padaryti mes galėsime tik sukūrę galingą jėgą – Europos Nacionalistų Frontą“, – sakė LITAS Vadovas Mindaugas Gervaldas.

Olavi Mėnpa pritarė LITAS Vadovo mintims ir išreiškė tikėjimą, kad LITAS ir VP sustiprins užmegztus ryšius keisdamiesi informacija bei dalyvaudami bendruose renginiuose.

Primename, kad Olavi Mėnpa iki 2010 metais susijungimo su VP buvo Suomių Tautos Baltai-Mėlyni (Suomen Kansan Sinivalkoiset – SKS) politinės partijos pirmininkas. 2010 metais Jo Vadovaujama SKS susijungė su VP. Dabar Olavi Mėnpa yra VP Pirmininko pavaduotojas ir Turku miesto savivaldybės VP frakcijos vadovas.

Susitikimo pabaigoje LITAS Vadovas Mindaugas Gervaldas VP Pirmininko pavaduotojui Olavi Mėnpa įteikė LITAS gairelę ir perdavė nuoširdžiausius linkėjimus VP Pirmininkui Kalevi Helo.

Laisvės Partija-Suomijos Ateitis yra trečioji politinė organizacija su kuria Lietuvių Tautos Sąjunga užmezgė oficialius santykius. VP turi 6 partijos atstovus savivaldybių tarybose (Kunnanvaltuutettu).

Po oficialaus susitikimo su idėjos draugais, LITAS Vadovas Mindaugas Gervaldas ir Jį lydėjęs LITAS Pranešimų skyriaus vadovas Vilmantas Rupšys lankėsi ir Suomijos sostinėje Helsinkyje. Helsinkyje LITAS atstovai nuėjo prie paminklo Suomijos maršalui Karlui Gustavui Emiliui Manerheimui. Pagerbę Suomijos didvyrį, LITAS atstovai susipažino su Helsinkiu ir jo įžymybėmis.

LITAS Pranešimų skyrius