Spausdinti Spausdinti


Lietuvių Tautos Sąjunga užmezgė santykius su Danų Partija


Liepos 1 d., Lietuvių Tautos Sąjungos (LITAS) atstovai lankėsi Danijos Karalystėje. Danijos mieste Viborge buvo užmegzti oficialūs santykiai tarp Lietuvių Tautos Sąjungos ir Danų Partijos (Danskernes Parti – DP).

Susitikimo metu LITAS Vadovas Mindaugas Gervaldas ir DP Pirmininkas (Partileder) Daniel Karlsen (Daniel Carlsen) vienas kitą supažindino su partijų idėjomis ir veikla, pasidalijo politine patirtimi, aptarė tolimesnio, ilgalaikio bendradarbiavimo tarp abiejų politinių jėgų klausimus.

DP Pirmininkas Daniel Karlsen, jo pavaduotojas Morten Šjetne (Morten Schjetne) ir DP Valdybos narys Rune Lauricen (Rune Lauritzen) ypatingą svečių iš Lietuvos dėmesį atkreipė į Danijoje ir visoje Skandinavijoje sparčiai augantį imigracijos klausimą. Jų teigimu, Lietuva turi pasimokyti iš Danijos kaip nereikia elgtis, jei Lietuva nenori turėti tokių problemų, kokias dėl nusikalstamos imigracinės politikos šiandien turi Danija ir visa Skandinavija.

LITAS Vadovą lydėjęs LITAS Pranešimų skyriaus vadovas Vilmantas Rupšys pasisakė už glaudų tarppartinį bendradarbiavimą su idėjos draugais Danijoje. Savo ruožtu LITAS Vadovas Mindaugas Gervaldas Danų Partijos vadovybei pristatė pagrindinę LITAS idėją – visoje Europoje suburti Europos Nacionalistų Frontą (ENF), kuris taptų rimta atsvara antitautinei kosmopolitinei partinei sistemai.

DP vadovybė išreiškė pritarimą LITAS idėjai ir pažadėjo aktyviai prisidėti prie šios idėjos įgyvendinimo. LITAS Vadovas padėkojo Danų Partijos vadovams už šiltą priėmimą bei supratimą vienyti jėgas kovoje prieš visos Europos priešus.

Susitikimo pabaigoje LITAS Vadovas Mindaugas Gervaldas DP Pirmininkui Daniel Karlsen įteikė LITAS gairelę, o DP Pirmininkas LITAS Vadovui padovanojo informacinės medžiagos apie DP veiklą bei DP nario marškinėlius.

Danų Partija yra ketvirtoji politinė organizacija su kuria Lietuvių Tautos Sąjunga užmezgė oficialius santykius.

Po oficialaus susitikimo idėjos draugai iš Danijos LITAS Vadovą Mindaugą Gervaldą ir LITAS Pranešimų skyriaus vadovą Vilmantą Rupšį supažindino su Viborgo miestu ir jo įžymybėmis.

LITAS Pranešimų skyrius