Spausdinti Spausdinti


Lietuvių Tautos Sąjunga užmezgė santykius su Danijos Nacionalsocialistiniu Judėjimu


Liepos 2 d., Lietuvių Tautos Sąjungos (LITAS) atstovai lankėsi Danijos Karalystėje. Danijos sostinėje Kopenhagoje buvo užmegzti oficialūs santykiai tarp Lietuvių Tautos Sąjungos ir Danijos Nacionalsocialistinio Judėjimo (Danmarks Nationalsocialistiske Bevaegelse – DNSB).

 

Draugiškų politinių jėgų susitikimas vyko DNSB būstinėje, kurioje dirba ne tik DNSB vadovybė, bet ir DNSB radijo stotis veikianti 24 valandas per parą.

Susitikimo metu LITAS Vadovas Mindaugas Gervaldas ir DNSB Pirmininkas (Partiformand) Esben Kristensen (Esben Kristensen) vienas kitą supažindino su partijų idėjomis ir veikla, pasidalijo politine patirtimi, aptarė tolimesnio, ilgalaikio bendradarbiavimo tarp abiejų politinių jėgų, klausimus.

Skiriamasis DNSB bruožas – ne tik visą parą legaliai dirbanti radijo stotis, transliuojanti DNSB idėjas, bet ir DNSB ženklas – svastika, kuri Danijoje yra visiškai legali ir puikuojasi ant Partijos vėliavų, plakatų ir kitos atributikos.

DNSB Pirmininkas Esben Kristensen pagrindine Danijos problema įvardijo imigrantus iš Afrikos ir Azijos šalių, kurie seniesiems Danijos šeimininkams danams kelia vis daugiau ir daugiau problemų.

LITAS Vadovas Mindaugas Gervaldas ir LITAS Pranešimų skyriaus vadovas Vilmantas Rupšys danų nacionalsocialistams pristatė LITAS idėją – sukurti Europos Nacionalistų Frontą (ENF), kuris taptų ne tik Europos gelbėtoju, bet ir Naujosios Europos kuriančiąja jėga.

DNSB Pirmininkas pritarė LITAS pasiūlymui telkti Europos nacionalines jėgas ir pažadėjo dėti pastangas, kad Danijoje ir visoje Europoje sustiprėtų nacionalinės jėgos.

Susitikimo pabaigoje LITAS Vadovas Mindaugas Gervaldas DNSB Pirmininkui Esben Kristensen įteikė LITAS gairelę, o DNSB Pirmininkas LITAS Vadovui padovanojo informacinės medžiagos apie DNSB veiklą.

Danijos Nacionalsocialistinis Judėjimas yra penktoji politinė organizacija, su kuria Lietuvių Tautos Sąjunga užmezgė oficialius santykius.

Po oficialaus susitikimo LITAS Vadovas Mindaugas Gervaldas ir LITAS Pranešimų skyriaus vadovas Vilmantas Rupšys susipažino su Kopenhagos miestu ir jo įžymybėmis.

LITAS Pranešimų skyrius