Spausdinti Spausdinti


Lietuvių Tautos Sąjunga užmezgė santykius su Šiaurės Nacionalsocialistais


Liepos 3 d., Lietuvių Tautos Sąjungos (LITAS) atstovai lankėsi Švedijos Karalystėje. Švedijos sostinėje Stokholme buvo užmegzti oficialūs santykiai tarp Lietuvių Tautos Sąjungos ir Šiaurės Nacionalsocialistų (Nordiska Nationalsocialister – NNS).

 

Susitikimo metu LITAS Vadovas Mindaugas Gervaldas ir NNS Vadovas (Ledare) Rikard Ekman (Rickard Ekman) vienas kitą supažindino su partijų idėjomis ir veikla, pasidalijo politine patirtimi, aptarė tolimesnio, ilgalaikio bendradarbiavimo tarp abiejų politinių jėgų, klausimus.

NNS Vadovas Rikard Ekman pagrindine Švedijos problema įvardijo imigrantus iš Afrikos ir Azijos šalių, tačiau jis pabrėžė, kad didžiausia atsakomybė už Švedijos nutautinimą tenka ne geresnio gyvenimo ieškantiems imigrantams, o švedų tautos interesus išdavusiai antinacionalinei valdžiai.

LITAS Vadovas Mindaugas Gervaldas ir Jį lydintis LITAS Pranešimų skyriaus vadovas Vilmantas Rupšys švedų nacionalsocialistams pristatė LITAS idėją – sukurti Europos Nacionalistų Frontą (ENF), kuris galėtų sėkmingai priešintis Europos nueuropietinimui.

NNS Vadovas pritarė LITAS pasiūlymui telkti Europos nacionalines jėgas ir sutiko, kad pavieniui nugalėti sistemiškai veikiančių blogio jėgų niekam nepavyks.

Susitikimo pabaigoje LITAS Vadovas Mindaugas Gervaldas NNS Vadovui Rikard Ekman įteikė LITAS gairelę, o NNS vadovas LITAS Vadovui padovanojo informacinės medžiagos apie NNS veiklą.

Šiaurės Nacionalsocialistai yra šeštoji politinė organizacija, su kuria Lietuvių Tautos Sąjunga užmezgė oficialius santykius.

LITAS Pranešimų skyrius