Spausdinti Spausdinti


Lietuvių Tautos Sąjunga užmezgė santykius su Vokietijos Nacionaldemokratų Partija


Rugpjūčio 31 d. Lietuvių Tautos Sąjungos (LITAS) atstovai lankėsi Vokietijos Federacinėje Respublikoje. Vokietijos sostinėje Berlyne buvo užmegzti oficialūs santykiai tarp Lietuvių Tautos Sąjungos ir Vokietijos Nacionaldemokratų Partijos-Tautos Sąjungos (Nationaldemokratische Partei Deutschlands-Die Volksunion – NPD).

 

Susitikimo metu LITAS Vadovas Mindaugas Gervaldas bei LITAS Vadovo įgaliotinis Šiaulių kraštui Žilvinas Razminas ir NPD Pirmininkas (Parteivorsitzender) Udo Foigt (Udo Voigt) ir NPD Pirmininko referentas mokslo reikalams Štefan Luks (Stefan Lux) vieni kitus supažindino su partijų idėjomis ir veikla, pasidalijo politine patirtimi, aptarė tolimesnio, ilgalaikio bendradarbiavimo tarp abiejų politinių jėgų, klausimus.

LITAS ir NPD atstovų susitikimas vyko NPD būstinėje Berlyne. Berlyno žemės rinkimams besirengianti NPD svečius iš Lietuvos supažindino su politine padėtimi Vokietijoje ir Berlyne, imigrantų keliamu pavojumi vokiečiams.

LITAS Vadovas Mindaugas Gervaldas pristatė LITAS idėją dėl tautinių jėgų Europoje sutelkimo į vieningą Europos Nacionalistų Frontą (ENF), kuris užkirstų kelią Europos nueuropėjimui ir sudarytų palankias sąlygas europietiškų vertybių atgimimui visoje Europoje. LITAS pasiūlymas idėjos draugams vokiečiams pasirodė vertas dėmesio, nes pavieniui šiandien nė viena nacionalinė partija nebegali išspręsti esančių problemų.

LITAS ir NPD susitarė keistis informacija apie padėtį Lietuvoje ir Vokietijoje, stiprinti užmegztus tarppartinius santykius, tartis abiems partijoms ir visai Europai svarbiais klausimais.

Susitikimo pabaigoje LITAS Vadovas Mindaugas Gervaldas NPD Pirmininkui Udo Foigt įteikė LITAS gairelę, o NPD atstovai LITAS Vadovui padovanojo informacinės medžiagos apie NPD veiklą.

Vokietijos Nacionaldemokratų Partija-Tautos Sąjunga yra devintoji politinė organizacija su kuria Lietuvių Tautos Sąjunga užmezgė oficialius santykius.

Primename, jog NPD turi savo atstovų Vokietijos žemių parlamentuose.

LITAS Pranešimų skyrius