Spausdinti Spausdinti


Lietuvių Tautos Sąjunga užmezgė santykius su Judėjimu už geresnę Vengriją


Rugsėjo 3 d., Lietuvių Tautos Sąjungos (LITAS) atstovai lankėsi Vengrijos Respublikoje. Vengrijos sostinėje Budapešte buvo užmegzti oficialūs santykiai tarp Lietuvių Tautos Sąjungos ir Judėjimo už geresnę Vengriją (Jobbik Magyarorszagert Mozgalom – JOBBIK).

 

Susitikimo metu LITAS Vadovas Mindaugas Gervaldas ir JOBBIK Pirmininką (Elnök) Gabor Vona (Gabor Vona) atstovavęs JOBBIK Užsienio reikalų komiteto vadovas, Europos Parlamento narys Bela Kovač (Bela Kovacs) vienas kitą supažindino su partijų idėjomis ir veikla, pasidalijo politine patirtimi, aptarė tolimesnio, ilgalaikio bendradarbiavimo tarp abiejų politinių jėgų, klausimus.

JOBBIK Užsienio reikalų komiteto vadovas, Europos Parlamento narys Bela Kovač svečius iš Lietuvos supažindino su padėtimi Vengrijoje, čigonų keliamomis problemomis, papasakojo apie JOBBIK veiklą Europos Parlamente.

LITAS Vadovas Mindaugas Gervaldas idėjos draugams vengrams pristatė LITAS idėją – sukurti galingą Europos Nacionalistų Frontą (ENF), kuris būtų pajėgus sutriuškinti šiuo metu Europą valdančias antitautines jėgas.

JOBBIK atstovas pritarė LITAS idėjai dėl vieningos tautinių partijų jėgos sutelkimo ir pridūrė, jog šiuo metu jau yra įsteigtas Europos tautinių partijų aljansas, nors jo veikla yra ir siauresnė nei numatoma LITAS plane.

LITAS ir JOBBIK atstovai sutarė stiprinti tarppartinius ryšius, keistis informaciją apie padėtį Lietuvoje ir Vengrijoje, rengti bendrus susitikimus, dalyvauti bendruose renginiuose.

Susitikimo pabaigoje LITAS Vadovas Mindaugas Gervaldas JOBBIK Užsienio reikalų komiteto vadovui, Europos Parlamento nariui Bela Kovač įteikė LITAS gairelę.

Judėjimas už geresnę Vengriją yra dešimtoji politinė organizacija su kuria Lietuvių Tautos Sąjunga užmezgė oficialius santykius.

Primename, kad šiuo metu JOBBIK yra stipriausia tautinė politinė jėga Europoje. Europos Parlamente JOBBIK turi – 3, o Vengrijos parlamente net – 47 savo atstovus.

Po susitikimo LITAS Vadovas Mindaugas Gervaldas ir LITAS Vadovo įgaliotinis Šiaulių kraštui Žilvinas Razminas apžiūrėjo Budapešto miestą, susipažino su jo įžymybėmis.

LITAS Pranešimų skyrius