Spausdinti Spausdinti


LITAS užmezgė santykius su Asociacija „Gustavo Celminio Centras“


Vasario 25 d., šeštadienį, Lietuvių Tautos Sąjungos (LITAS) atstovai lankėsi Latvijos Respublikoje. Latvijos sostinėje Rygoje buvo užmegzti oficialūs santykiai tarp Lietuvių Tautos Sąjungos ir Asociacijos „Gustavo Celminio Centras“ (Biedriba „Gustava Celmina Centrs“).

Susitikimo metu LITAS Vadovas Mindaugas Gervaldas bei LITAS Pranešimų skyriaus vadovas Vilmantas Rupšys ir Asociacijos „Gustavo Celmino Centro“ vadovo pavaduotojas Egijas Hofmanis (Egijs Hofmanis) vieni kitus supažindino su organizacijų idėjomis ir veikla, pasidalijo politine patirtimi, aptarė tolimesnio, ilgalaikio bendradarbiavimo tarp abiejų organizacijų, klausimus.

Asociacijos „Gustavo Celmino Centro“ vadovo pavaduotojas svečius iš Lietuvos supažindino su Latvijoje egzistuojančiomis problemomis, kurių svarbiausiomis įvardijo Latvijos nutautinimą ir didelę latvių emigraciją.

LITAS Vadovas Mindaugas Gervaldas pagyrė gilias šaknis turinčią Latvių nacionalistų organizaciją (kuri anksčiau vadinosi – Perkonkrusts) už idėjinį nuoseklumą ir pabrėžė, kad idėjinė ištikimybė, organizacijos nariams daro didelę garbę.

Asociacijos „Gustavo Celmino Centro“ vadovo pavaduotojas Egijs Hofmanis buvo supažindintas su LITAS idėja sukurti visos Europos nacionalistus vienijančią jėgą – Europos Nacionalistų Frontą (ENF). Egijs Hofmanis išreiškė susidomėjimą LITAS idėja ir pareiškė tikįs, kad Asociacija „Gustavo Celmino Centras“ taip pat palaikys be galo svarbų Europos nacionalistų vienijimąsi.

LITAS ir Asociacija „Gustavo Celmino Centras“ susitarė keistis informacija apie padėtį Lietuvoje ir Latvijoje, stiprinti užmegztus santykius, tartis abiems organizacijoms svarbiais klausimais, dalyvauti bendruose renginiuose.

Susitikimo pabaigoje LITAS Vadovas Mindaugas Gervaldas Asociacijos „Gustavo Celmino Centro“ vadovo pavaduotojui Egijs Hofmanis įteikė LITAS gairelę ir perdavė nuoširdžiausius linkėjimus organizacijos vadovui.

Asociacija „Gustavo Celmino Centras“ yra dvyliktoji organizacija su kuria Lietuvių Tautos Sąjunga užmezgė oficialius santykius.

LITAS Pranešimų skyrius