Spausdinti Spausdinti


Lietuvių Tautos Sąjunga užmezgė oficialius santykius su Švedijos Nacionaldemokratų Partija


Gegužės 3-4 dienomis Lietuvių Tautos Sąjungos (LITAS) Vadovas Mindaugas Gervaldas lankėsi Švedijos Karalystėje. Švedijos sostinėje Stokholme, Lietuvių Tautos Sąjunga ir Švedijos Nacionaldemokratų Partija (Nationaldemokraterna – ND) užmezgė oficialius santykius.

 

Susitikimo metu LITAS Vadovas Mindaugas Gervaldas ir ND Lyderis (Partiledare) Mark Abramson (Marc Abramsson) vienas kitą supažindino su vadovaujamų partijų idėjomis ir veikla, pasidalino įgyta politine patirtimi, aptarė tolimesnio, ilgalaikio bendradarbiavimo tarp abiejų politinių jėgų, klausimus.

Pačia didžiausia šiandieninės Švedijos problema ND Lyderis Mark Abramson įvardijo neribojamą imigraciją. Jis pažymėjo, kad šiuo metu Švedijoje gyvena beveik 20 procentų ne švedų tautybės gyventojų, kuriems kosmopolitinė Švedijos valdžia (ypač nuo 1996 metų, Švedijai tapus Europos Sąjungos nare) teikia didžiulę piniginę pašalpą (apie 1 tūkstantį eurų vienam svetimšaliui) iš daug ir sąžiningai dirbančios švedų tautos kišenės. ND Lyderis atkreipė svečių dėmesį, kad didžiąją dalį Stokholme gyvenančių svetimšalių sudaro išeiviai iš Afrikos ir Azijos šalių.

Susitikimo pabaigoje LITAS Vadovas idėjos draugui iš Švedijos įteikė LITAS gairelę, o ND Lyderis svečiams iš Lietuvos padovanojo ND nario ženklelį, ND laikraščių „Nationell idag“ („Nacija šiandien“), partinių lankstinukų ir kitos informacinės medžiagos apie švedų nacionaldemokratus.

„Darbinė kelionė į Švediją yra puiki galimybė tiesiogiai susipažinti su švedų tautinėmis politinėmis partijomis, pradėti abiems pusėms naudingą bendradarbiavimą. Nemažiau svarbu asmeniškai susipažinti su švedų kultūra, pamatyti jų pasiekimus ir problemas. Esu įsitikinęs, kad persitvarkę ir įgiję didelės politinės patirties, mes sėkmingai veiksime visose gyvenimo srityse. Mano, kaip Lietuvių Tautos Sąjungos Vadovo pareiga užsienio politikos srityje yra idėjos draugų visoje Europoje suvienijimas. Kartu su savo bendraminčiais kitose Europos valstybėse LITAS sieks sustabdyti Europos nueuropėjimą (deeuropeizaciją), europietiškos kultūros naikinimą, lytinio ištvirkimo įsigalėjimą. LITAS misija – stiprinti tautines jėgas kiekvienoje valstybėje atskirai ir visoje Europoje bendrai, kad žodžiui Europa būtų sugrąžinta tikroji jo prasmė“, sakė LITAS Vadovas Mindaugas Gervaldas.

Darbinės išvykos į Švediją metu LITAS Vadovas Mindaugas Gervaldas ir Jį lydėjęs LITAS Iniciatyvinės grupės narys Žilvinas Razminas, apžiūrėjo Švedijos Karaliaus rūmus, Švedijos Riksdagą (Parlamentą), Švedijos Karaliaus Karolio XII paminklą, lankėsi Švedijos muziejuje-laive „Vaza“, pagerbė žuvusius švedų karius-savanorius, atėjusius į pagalbą kaimynams suomiams, kuriuos 1939 m. klastingai užpuolė komunistinė Tarybų Sąjungą (TSRS).

Primename, kad svarbiausias Lietuvių Tautos Sąjungos užsienio politikos tikslas – Europietiškos Europos sukūrimas. Siekiant įgyvendinti šį tikslą, LITAS stengsis plėtoti ir išlaikyti draugiškus santykius su Europos valstybių tautinėmis partijomis, siekiant sukurti Europos valstybių tautinių politinių partijų vieningą politinę organizaciją – Nacionalinį Europiečių Frontą (NEF).

Švedijos Nacionaldemokratų Partija yra pirmoji užsienio politinė organizacija, su kuria Lietuvių Tautos Sąjunga užmezgė oficialius santykius. ND turi 3 Partijos atstovus savivaldybių tarybose (Kommunfullmäktige).

LITAS Pranešimų skyrius